Zelený život


Společenská odpovědnost firem je dnes nedílnou součástí jejich prezentace ve společnosti. Ligová fotbalová asociace (LFA) si uvědomuje významnou roli, kterou ve veřejném životě hraje profesionální fotbal, zejména jeho nejvyšší soutěž. A proto ve spolupráci se svými partnery a českými profesionálními kluby založila již v roce 2015 charitativní program pod názvem Zelený život inspirovaný Modrým životem z knížek Jaroslava Foglara.

Nadační fond Zelený život zřídila Ligová fotbalová asociace se záměrem účinné podpory mladých fotbalistů a fotbalistek ve věku 5-15 let, kteří vyrůstají ve ztížených sociálních a ekonomických podmínkách. Sport ani fotbal není výsadou bohatých a cílem nadačního fondu Zelený život je umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz.

Jak mohu přispět?

Vyzýváme všechny trenéry, učitele i rodiče! Znáte ve svém okolí talentované dítě ve věku 5 až 15 let, které bych chtělo hrát fotbal, ale jeho rodinná situace tomu nepřeje? Dejte nám o tom vědět do nadačního fondu Zelený život! My pak najdeme vhodnou formu podpory. Žádosti schvalujeme 4x ročně.