Žádost o pomoc

Kolik peněz přidělujeme?

Maximální výše příspěvku činí 10 tisíc korun. Příspěvek může být přidělen vždy jen jednou za rok.

Jaká část prostředků jde na dobrou věc?

Administrativní náklady celé transakce každé žádosti kompletně hradí Ligová fotbalová asociace. Podpora je tedy maximálně efektivní.

Co se stane po odeslání žádosti?

Žádosti se zpracovávají průběžně a budou předloženy Správní radě pro následující zasedání. Žádosti lze zasílat průběžně během celého roku.

Pokud nebude žádost kompletní, bude žadatel požádán o její doplnění. Při správně zaslané žádosti bude vyrozuměn o výsledku hlasování Správní rady ihned po jejím zasedání, tedy nejpozději do 6 měsíců od odeslání žádosti. V případě kladného vyrozumění a získání podpory od nadačního fondu je žadatel povinen finanční podporu zpětně vyúčtovat a zdokladovat.

Jak lze zažádat o příspěvek?

Zákonný zástupce žadatele vyplní níže uvedený jednoduchý formulář, jehož součástí je doložení sociální situace žadatele. Součástí žádosti tak musí být potvrzení od Správy sociálního zabezpečení o zařazení do příslušného programu státní a sociální podpory.

Údaje o zákonném zástupci


Údaje o dítěti


Údaje o sportovním zařízení


Zdůvodnění žádosti (zatrhněte Vaši odpověď)


Sportovní přání


Kde jste se dozvěděli o nadačním fondu Zelený život?


Odesláním žádosti o podporu prohlašujete, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, že jste se seznámil/a s podmínkami a Zásadami pro poskytování podpory v rámci nadačního fondu Zelený život a s Informací o zpracování osobních údajů. Odesláním žádosti udělujete Ligové fotbalové asociaci svolení k pořízení a použití podobizny nebo audio/video záznamu dítěte. Odesláním žádosti o podporu berete zároveň na vědomí, že na poskytnutí podpory není právní nárok a že o podporu lze žádat pouze jednou za rok.
* Povinné pole