Supporter Liaison Officer

SUPPORTER LIAISON OFFICERS (SLO), neboli kontaktní osoby pro fanoušky, mají být mostem mezi fanoušky a klubem a mají pomáhat zlepšit dialog mezi oběma stranami. SLO informují fanoušky o příslušných rozhodnutích učiněných vedením klubu a druhým směrem komunikují názory fanoušků vedení klubu. Zároveň zprostředkovávají i komunikaci s dalšími aktéry zapojenými do organizace fotbalových zápasů. Práce SLO je během na dlouhou trať a je závislá na informacích, které obdrží od vedení klubu i od fanoušků, a důvěryhodnosti, jíž se těší u obou stran. Proto se osvědčilo, když tuto pozici zastávají jedinci, kteří se předtím dlouhodobě angažovali jako aktivní fanoušci klubu a mají mezi nimi díky tomu dostatečný respekt. 

Pozice SLO se začala zavádět už v 90. letech v německých klubech, později se jako jedno z preventivních opatření rozšířilo i do dalších zemí. Na základě dobrých zkušeností a doporučení odborníků i mezinárodních fanouškovských organizací byla v roce 2010 povinnost zřídit pozici SLO zanesena jako jeden z licenčních požadavků pro kluby účastnící se soutěží UEFA. Postupnou implementací, koordinací a školením SLO v jednotlivých zemích byla pověřena organizace SD Europe. 

Ligová fotbalová asociace podporuje koncept SLO ve snaze kultivovat prostředí na fotbalových stadionech. Vnímá potřebu komunikovat napříč fanouškovským hnutím, rozvíjet servis pro příznivce ligového fotbalu a nastavit standardy profesionální práce s fanouškovskou komunitou běžné ve vyspělé fotbalové Evropě.

V roce 2017 proto byla povinnost zřídit pozici SLO adaptována i do licenčních požadavků na profesionální kluby v Česku, přičemž některé kluby tuto pozici dobrovolně zavedly už předtím. Ligová fotbalová asociace zajišťuje školení a koordinaci klubových SLO, pořádá pro ně semináře za účasti zahraničních expertů a asistuje klubům při výběru vhodných kandidátů.

V tomto směru je důležitým krokem Projekt SLO 2023, v rámci něhož se LFA rozhodla podpořit SLO v profesionálních klubech vyčleněním peněz ze svého rozpočtu. Finance budou mít za cíl zvýšit váhu role SLO u všech subjektů, s kterými přichází při zápasech do kontaktu, výhledově dosáhnout profesionalizace SLO, vzdělávat SLO a v budoucnu zakomponovat pozici SLO do fotbalových řádů.


Dalším významným krokem bylo zapojení LFA do mezinárodního projektu LIAISE, iniciovaného organizací SD Europe, který byl realizovaný v letech 2018-2019 v rámci programu Evropské Unie Erasmus+ a spolufinancovaný ze zdrojů UEFA. Spolu s českou Ligovou fotbalovou asociací byly do projektu LIAISE zapojeny fotbalové a ligové asociace z Bulharska, Portugalska, Francie, Švédska a Polska, ale i národní a celoevropské fanouškovské organizace. Jednalo se o vzdělávací a výměnný program se zaměřením na integrovaný přístup k řešení bezpečnosti při fotbalových zápasech a zejména na roli SLO. 

Vedení projektu Supporter Liaison Officer pod Ligovou fotbalovou asociací je k zastižení také na svém twitter účtu