Ligový výbor

Ligový výbor je statutárním orgánem sdružení, který řídí a zabezpečuje činnost sdružení a jedná jeho jménem. Do působnosti ligového výboru patří zejména zabezpečení veškerých činností souvisejících s chodem a hospodařením sdružení, včetně dispozice s finančními prostředky sdružení a přípravy návrhů pro hospodaření sdružení pro jednotlivé účetní období.

Ligový výbor má členy volené Ligovým grémiem, v jeho čele stojí předseda ligového výboru. Funkční období členů Ligového výboru činí 4 roky ode dne zvolení.

Předseda

Ing. Dušan Svoboda

Místopředseda za FORTUNA:LIGU

Adolf Šádek

Členové za FORTUNA:LIGU

Ing. Václav Brabec

Mgr. Tomáš Bůzek

Ing. Dariusz Jakubowicz

Místopředseda za FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU

Mgr. František Jura

Člen za FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU

Tomáš Linhart

Kontrolní výbor

Ing. Libor Kleibl

Richard Jukl

Lukáš Vaculík


Historický vývoj vedení LFA

Zástupci klubů na zasedání Ligového grémia v červnu 2022 rozhodli o nástupcích za sestupující kluby do nižší soutěže. Na uvolněnou pozici místopředsedy Ligového výboru za F:NL byl místo dlouholetého člena nejužšího vedení LFA Petra Heidenreicha zvolen František Jura z 1. SK Prostějov. Stejný důvod vedl delegáty grémia i k volbě nového člena Kontrolního výboru, když Petra Horta ze sestupující Karviné z F:L nahradil nově zvolený zástupce Hradce Králové Richard Jukl.

Na zasedání Ligového grémia v září 2021 byl Lukáš Vaculík z FC Vysočina Jihlava zvolen klubovou komorou druhé ligy jako člen Kontrolního výboru místo pardubického Víta Zavřela.

V květnu 2020 byla nově zvolena více než polovina členů nejvyšších orgánů LFA. Mimo dvou členů Ligového výboru (Dariusz Jakubowicz a Václav Brabec) a dvou členů Kontrolního výboru (Petr Hort a Vít Zavřel) mají všechny zvolené osoby mandát do května 2024.

Na konci září 2019 došlo ke dvěma změnám ve vedení LFA. Ligový výbor musel kvůli sestupu Dukly z nejvyšší soutěže opustit Michal Šrámek a v doplňujících volbách na jeho místo usedl Dariusz Jakubowicz z klubu Bohemians Praha 1905. Ten ještě předtím rezignoval na svůj původní post v Kontrolním výboru, ve kterém ho po zářijových volbách nahradil Petr Hort z MFK Karviná.

V září 2018 došlo ke dvěma změnám ve složení Ligového výboru. Ligový výbor musel kvůli sestupu Brna z nejvyšší soutěže opustit Václav Bartoněk a v kontrolním výboru přenechal své místo Tomáš Samec. Do ligového výboru LFA byl zvolen Ing. Václav Brabec z Baníku Ostrava a novým členem Kontrolního výboru za druhou ligu se stal Vít Zavřel z Pardubic.