Ligový výbor

Ligový výbor je statutárním orgánem sdružení, který řídí a zabezpečuje činnost sdružení a jedná jeho jménem. Do působnosti ligového výboru patří zejména zabezpečení veškerých činností souvisejících s chodem a hospodařením sdružení, včetně dispozice s finančními prostředky sdružení a přípravy návrhů pro hospodaření sdružení pro jednotlivé účetní období.

Ligový výbor má členy volené Ligovým grémiem, v jeho čele stojí předseda ligového výboru. Funkční období členů Ligového výboru činí 4 roky ode dne zvolení.

Předseda

Ing. Dušan Svoboda

Místopředseda za FORTUNA:LIGU

Adolf Šádek

Členové za FORTUNA:LIGU

Ing. Václav Brabec

Ing. Jan Nezmar

Ing. Michal Šrámek

Místopředseda za FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU

Ing. Petr Heidenreich

Člen za FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU

Ing. Tomáš Provazník

Kontrolní výbor

Tomáš Bůzek

Ing. Dariusz Jakubowicz

Vít Zavřel

V září 2018 došlo ke dvěma změnám ve složení Ligového výboru. Ligový výbor musel kvůli sestupu Brna z nejvyšší soutěže opustit Václav Bartoněk a v kontrolním výboru přenechal své místo Tomáš Samec. Do ligového výboru LFA byl zvolen Ing. Václav Brabec z Baníku Ostrava a novým členem Kontrolního výboru za druhou ligu se stal Vít Zavřel z Pardubic.