Disciplinární komise

Disciplinární komise LFA rozhoduje o disciplinárních přečinech spáchaných při utkáních FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, nebo v bezprostřední souvislosti s nimi všemi členskými kluby nebo hráči, trenéry, vedoucími družstev, statutárními orgány a administrátory členských klubů, jakož i lékaři, jinými zdravotníky, maséry a pořadateli členských klubů.

Disciplinární řád

Skutkové podstaty disciplinárních přečinů, druhy disciplinárních trestů, jakož i postup disciplinárních orgánů v disciplinárním řízení upravuje Disciplinární řád.

Komuniké

Disciplinární komise LFA zasedá zpravidla každý týden po každém ligovém kole a ze svých zasedání vydává Komuniké.

Složení disciplinární komise

JUDr. Richard Baček LL.M., MBA.
(předseda)

JuDr. Tomáš Capoušek, Ph.D., MBA.
(místopředseda)

JUDr. Josef Teplý
(místopředseda)

Zdeněk Skotnica

Ľubomír Klimáček

Filip Langr
(sekretář)


Dokumenty