Disciplinární komise

Disciplinární komise LFA rozhoduje o disciplinárních přečinech spáchaných při utkáních FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, nebo v bezprostřední souvislosti s nimi všemi členskými kluby nebo hráči, trenéry, vedoucími družstev, statutárními orgány a administrátory členských klubů, jakož i lékaři, jinými zdravotníky, maséry a pořadateli členských klubů.

Disciplinární řád

Skutkové podstaty disciplinárních přečinů, druhy disciplinárních trestů, jakož i postup disciplinárních orgánů v disciplinárním řízení upravuje Disciplinární řád.

Komuniké

Disciplinární komise LFA zasedá zpravidla každý týden po každém ligovém kole a ze svých zasedání vydává Komuniké, ve kterých informuje veřejnost o svých rozhodnutích.

Složení disciplinární komise

JUDr. Richard Baček LL.M., MBA.
(předseda)

JuDr. Tomáš Capoušek, Ph.D., MBA.
(místopředseda)

JUDr. Josef Teplý
(místopředseda)

Zdeněk Skotnica

Ľubomír Klimáček

Filip Langr
(sekretář)


Dokumenty