Historie LFA

Březen 2011 – Kluby první a druhé ligy založily Ligovou fotbalovou asociaci (LFA), která bude působit v rámci Českomoravského fotbalového svazu. Do budoucna se počítá s tím, že se nová organizace bude zabývat propagací ligových soutěží a získá část pravomocí, které má v rámci profesionálních soutěží výkonný výbor svazu.

Březen 2016 – Věcný obsah rámcové smlouvy mezi Ligovou fotbalovou asociací a Fotbalovou asociací České republiky schválily profesionální kluby první a druhé ligy. O den později řekl ano Výkonný výbor FAČR.

Květen 2016 – Valná hromada Fotbalové asociace ČR schválila úpravu stanov a dala tak souhlas k podpisu smlouvy s Ligovou fotbalovou asociací o osamostatnění profesionálních soutěží.

Červen 2016 – Ligová fotbalová asociace přebírá kontrolu nad řízením profesionálních soutěží. Od 1. července řídí první, druhou a juniorskou ligu. Rámcová smlouva mezi LFA a FAČR je podepsána na šest let s dvouletou opcí.

Červenec 2018 – Červnový konec smlouvy mezi profesionálními kluby a marketingovou společností STES znamenal fakt, že veškerý obchod a marketing profesionálních soutěží si řídí Ligová fotbalová asociace, kde vzniká nové oddělení obchodu, marketingu a PR.