Komise technických delegátů

Komise technických delegátů (KTD) je odbornou komisí LFA a nezbytnou součástí její organizační struktury již od samého počátku samostatných profesionálních soutěží. Technické delegáty řídí a deleguje Komise technických delegátů LFA, která také sestavuje listinu TD LFA pro příslušný soutěžní ročník. Techničtí delegáti nebo též „delegáti utkání“ jsou součástí každého zápasu v obou profesionálních soutěžích, ve kterých dohlíží na dodržování předpisů, kontrolování technického, bezpečnostního a pořadatelského zajištění utkání a přijímání opatření k zajištění nápravy v případě zjištění nedostatků. Delegát spolupracuje s bezpečnostními složkami a zástupcem organizátora utkání při vzniku mimořádných situací.

Delegáti mají nejenom společné semináře (2x do roka) vždy s odbornými hosty, ale také možnost dalšího sebevzdělávání z poskytovaných materiálů či pomocí e-learningu.

Ve své funkci je delegát LFA vždy objektivní, profesionální, neutrální, umí přijímat důležitá rozhodnutí a kvalifikovaně hodnotit práci a spolupráci, protože zpráva technického delegáta je elementárním podkladem pro řídící orgán, zejména pak pro Disciplinární komisi LFA.

Listina technických delegátů LFA pro podzimní část sezony 2023/24 »

Předseda

Emil Ubias

Členové

Michal Tandler

Tomáš Bárta