Čerpání podpory

Pro koho je Zelený život určen?

Nadační fond nepodporuje kolektivy nebo sportovní oddíly, ale výhradně jednotlivé sportovce od 5 do 15 let. Nezáleží na talentu a výkonnosti dítěte, ale na chuti sportovat. Příspěvek mohou obdržet děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a žádají o něj vždy jejich zákonní zástupci. Jednotlivý žadatel může žádat o podporu vždy jen jedenkrát za rok. Hlavní podmínkou pro získání podpory z nadačního fondu Zelený život je skutečnost, že oprávněný žadatel je zahrnut do programu státní sociální podpory a zároveň je jeho potomek aktivním registrovaným hráčem fotbalu v některém členském klubu FAČR. O příspěvek může žádat pouze rodič či zákonný zástupce za splnění alespoň jednoho z následujících předpokladů (dle podmínek stanovených pro program státní sociální podpory):

  • Rodič pobírá příspěvek na dítě nebo jiné dávky státní sociální podpory
  • Dítě vyrůstá v Dětském domově
  • Dítě pobírá dávky pro osoby se zdravotním postižením
  • Dítě je v pěstounské péči a rodina pobírá dávky pěstounské péče
  • Rodič je samoživitel a dítě žije pouze s jedním rodičem
  • Rodina s dítětem je v tíživé životní situaci

Na co konkrétně Zelený život přispívá?

Příspěvky je možné čerpat vždy jen na konkrétní účel a finanční příspěvek musí být vynaložen dle žádosti na sportovní vybavení, členské příspěvky, sportovní kurzy, kroužky nebo soustředění apod.

Na co se naopak nepřispívá?

Nadační fond neproplácí náklady sportovních týmů, mzdové náklady, nájmy, náklady na elektrickou energii atp. Zelený život tedy nepodporuje celé týmy, kolektivy a družstva, nýbrž pouze jednotlivé fotbalisty nebo fotbalistky.