Komise pro stadiony

Předseda

Tomáš Bárta

Členové

Stanislav Rýznar

Michal Koťan