středa 20.03.2024

LFA vyhlašuje výběrová řízení na audiovizuální práva ve třech oblastech

LFA vyhlašuje výběrová řízení na audiovizuální práva ve třech oblastech

středa 20.03.2024
Ligová fotbalová asociace vyhlašuje výběrová řízení na audiovizuální práva hned ve třech vybraných oblastech: pro televizní vysílání FORTUNA:LIGY mimo území Česka a Slovenska, na streaming FORTUNA:LIGY pro účely kurzového sázení mimo území Česka a na vysílání audiokomentáře zápasů obou Celostátních ligových soutěží.

Licence pro televizní vysílání F:L mimo území České republiky a Slovenska a licence na streaming F:L pro účely kurzového sázení mimo území České republiky jsou soutěženy na dobu následujících pěti sezon, počínaje ročníkem 2024/25 a konče ročníkem 2028/29. 

Vítěz tendru na vysílání audiokomentáře obou Celostátních ligových soutěží nabyde licenci na následující tři soutěžní ročníky, počínaje sezonou 2024/25 a konče sezonou 2026/27.

Ligová fotbalová asociace by tímto způsobem chtěla oslovit subjekty, ať už přímo z České republiky, či ze zahraničí, a žádá je o případné vyjádření zájmu. Všechny tři zmíněné soutěže jsou otevřeny co nejširšímu okruhu potenciálních zájemců.

Jediným hodnotícím kritériem pro vyhodnocení vítěze je nabízená cena. Soutěž je koncipována jako dvoukolová a lhůta pro podání nabídek do prvního kola soutěže byla stanovena do 12. dubna 2024. 

Soutěžní podmínky jsou k dispozici na www.lfafotbal.cz/tendry. Závazné vzory návrhů smluv pak obdrží každý zájemce, který o to v souladu s výzvou k podání nabídek LFA požádá. Takový zájemce se tímto krokem samozřejmě zavazuje k dodržování povinnosti mlčenlivosti.

LFA nebude až do ukončení soutěží jejich průběh komentovat ani poskytovat médiím žádná další vyjádření. 

Související dokumenty

Soutěž o práva na televizní vysílání FORTUNA:LIGY mimo území Česka a Slovenska

Soutěž o práva na streaming FORTUNA:LIGY pro účely kurzového sázení mimo území Česka

Soutěž o práva na vysílání audiokomentáře zápasů obou Celostátních ligových soutěží.