pátek 28.06.2024

LFA vyhlašuje výběrová řízení na streaming druhé ligy pro účely kurzového sázení

LFA vyhlašuje výběrová řízení na streaming druhé ligy pro účely kurzového sázení

pátek 28.06.2024
Ligová fotbalová asociace vyhlašuje další ze série výběrových řízení na audiovizuální práva. Tentokrát se jedná o tendr na streaming druhé nejvyšší domácí soutěže pro účely kurzového sázení pro území České republiky.

Licence na streaming druhé nejvyšší domácí soutěže pro účely kurzového sázení pro území České republiky je soutěžena na dobu následujících pěti sezon, počínaje ročníkem 2024/25 a konče ročníkem 2028/29.

Ligová fotbalová asociace by tímto způsobem chtěla oslovit subjekty, ať už přímo z České republiky, či ze zahraničí, a žádá je o případné vyjádření zájmu. Soutěž je otevřena co nejširšímu okruhu potenciálních zájemců.

Jediným hodnotícím kritériem pro vyhodnocení vítěze je nabízená cena. Soutěž je koncipována jako dvoukolová a lhůta pro podání nabídek do prvního kola soutěže byla stanovena do 10. července 2024.

Soutěžní podmínky jsou k dispozici na www.lfafotbal.cz/tendry. Závazný vzor návrh smlouvy pak obdrží každý zájemce, který o to v souladu s výzvou k podání nabídek LFA požádá. Takový zájemce se tímto krokem samozřejmě zavazuje k dodržování povinnosti mlčenlivosti.

LFA nebude až do ukončení soutěže průběh komentovat ani poskytovat médiím žádná další vyjádření.

Související dokumenty