čtvrtek 04.04.2024

Ligové grémium schválilo změnu Stanov LFA

Ligové grémium schválilo změnu Stanov LFA

čtvrtek 04.04.2024
Ligové grémium, tedy nejvyšší orgán LFA, na svém dnešním zasedání v Praze schválilo změny Stanov Ligové fotbalové asociace. Ty začnou platit od příští sezony a vedle úpravy způsobu obsazování Ligového výboru LFA a zrušení funkce předsedy a místopředsedů LFA budou mít značný dopad také na pozici výkonného ředitele.

„Jsem rád, že jsme se shodli. Jde o návrat k prapůvodní myšlence vzniku LFA, kdy jsme chtěli, aby se LFA vymknula z volebního mechanismu fotbalové asociace,“ řekl předseda LFA Dušan Svoboda. „Z hlediska fungování LFA se toho zas moc nemění, pravomoci k řízení měl výkonný ředitel, v současnosti Tomáš Bárta, už teď na základě pověření od výboru. Nově vše bude zakomponováno přímo ve stanovách, jde o formální změnu,“ dodal.

Způsob obsazování Ligového výboru je inspirován modelem, který v současnosti funguje v Polsku. Zásadní změny lze rozdělit do tří oblastí:

a) změna způsobu obsazování Ligového výboru LFA,

b) délka funkčního období členů Ligového výboru LFA,

c) zrušení funkce předsedy a dvou místopředsedů LFA a přenesení jejich pravomocí na Ligový výbor a výkonného ředitele LFA, jehož role a kompetence jsou posíleny v celé řadě oblastí.

Co týče obsazování členů Ligového výboru, i v nové verzi Stanov LFA zůstává zachován současný počet sedmi členů. Zásadní změnou ovšem prošel způsob, jakým k obsazení dojde. Od sezony 2024/25 bude platit, že:

a)    Čtyři členy ve výboru jmenují kluby, které se v uplynulém soutěžním ročníku umístí na prvních čtyřech místech konečné tabulky nejvyšší soutěže.

b)    Jednoho člena zvolí ze svých nominantů zbylých dvanáct týmů nejvyšší soutěže.

c)    Jednoho člena jmenuje klub druhé ligy, který se umístil v konečné tabulce uplynulé sezony nejvýše a zároveň nepostoupil do první ligy. (tzv. „první nepostupující“).

d)    Jednoho člena zvolí ze svých nominantů zbylých patnáct týmů druhé nejvyšší soutěže.

Funkční období členů bude rovněž výrazně upravené. Doposud byli členové Ligového výboru LFA voleni na čtyři roky, nyní to bude pouze jeden rok, počínaje 1.7. a konče 30.6. následujícího roku.

Kontrolní výbor, jenž je složen ze tří členů, zůstává beze změn a bude i nadále pokračovat v současném formátu. Zachován je také dosavadní princip, že jeden členský klub může mít v Ligovém výboru a Kontrolním výboru LFA současně vždy pouze jednoho zástupce.

Dvě změny ve druhé lize

Ligové grémium schválilo také dvě úpravy, které se dotknou čistě druhé nejvyšší domácí soutěže. V rámci dokumentu Projekt stadiony 2023 došlo k odložení povinnosti mít od sezony 2024/25 na všech stadionech druhé ligy nainstalováno umělé osvětlení. Nově se tato povinnost přesouvá až na ročník 2025/26.

Zároveň ale platí, že pokud některý z klubů nebude mít na svém stadionu pro sezonu 2024/25 umělé osvětlení nainstalováno, nebude se ho týkat navýšení odměn plynoucí ze zisků z televizních, marketingových, reklamních a rozhlasových práv. Jeho odměna by tak zůstala totožná jako doposud.

Druhou změnou je pak úprava počtu hráčů na lavičce týmů v druhé lize. Doposud jich kluby mohly mít připraveno pro střídání sedm, nově jich bude jedenáct, stejně jako v nejvyšší domácí soutěži.