pátek 01.03.2024

Zahájení soutěže na generální partnerství pro první a druhou ligu

Zahájení soutěže na generální partnerství pro první a druhou ligu

pátek 01.03.2024
Ligová fotbalová asociace vyhlašuje soutěž na generální partnerství Celostátních ligových soutěží včetně získání práva na jejich pojmenování, a to na dobu následujících pěti sezon počínaje ročníkem 2024/25 a konče ročníkem 2028/29.

Ligová fotbalová asociace by tímto způsobem chtěla oslovit subjekty, ať už přímo z České republiky, či ze zahraničí, a žádá je o případné vyjádření zájmu. Soutěž na generální partnerství je otevřena co nejširšímu okruhu potenciálních zájemců.

Jediným hodnotícím kritériem pro vyhodnocení vítěze je nabízená cena. Soutěž je koncipována jako dvoukolová a lhůta pro podání nabídek do prvního kola soutěže byla stanovena do 22. března 2024.

Soutěžní podmínky jsou k dispozici na www.lfafotbal.cz/tendr. Závazný vzor návrhu smlouvy pak obdrží každý zájemce, který o to v souladu s výzvou k podání nabídek LFA požádá. Takový zájemce se tímto krokem samozřejmě zavazuje k dodržování povinnosti mlčenlivosti.

LFA nebude až do ukončení soutěže její průběh komentovat ani poskytovat médiím žádná další vyjádření.

Související dokumenty