úterý 19.09.2023

LFA rozjíždí Projekt SLO 2023. Na rozvoj dá finance z vlastního rozpočtu

LFA rozjíždí Projekt SLO 2023. Na rozvoj dá finance z vlastního rozpočtu

úterý 19.09.2023
Projekt SLO funguje v rámci Ligové fotbalové asociace již několik let a LFA se ho nyní rozhodla posunout ještě dál. Na Ligovém výboru byl schválen Projekt SLO 2023, jehož cílem je zvýšit důležitost Supporter Liaison Officerů v rámci profesionálních klubů. Pomoci by k tomu měla mimo jiné finanční podpora ze strany LFA.

Podpora Supporter Liaison Officerů, neboli kontaktních osob pro fanoušky, je dlouhodobým cílem Ligové fotbalové asociace, která povinnost zřídit pozici SLO zakomponovala do licenčních požadavků na profesionální kluby v Česku už v roce 2017. Nyní LFA přikročila k dalšímu kroku, který by měl důležitost SLO ještě navýšit.

Na Ligovém výboru došlo ke schválení Projektu SLO 2023, který má vytyčené jasné cíle: zvýšit váhu role SLO u všech subjektů, s kterými přichází při zápasech do kontaktu, výhledově dosáhnout profesionalizace SLO u profesionálních klubů, vzdělávat SLO jednotlivých celků prostřednictvím pravidelných školení a výměnných stáží a v budoucnu zakomponovat pozici SLO do fotbalových řádů.

„Kultivace prostředí na stadionech je dlouhodobým strategickou prioritou Ligové fotbalové asociace a Projekt SLO 2023 vnímám jako potvrzení, že naše slova myslíme naprosto vážně. Věřím, že zvýšení důležitosti role SLO a větší profesionalizace může posunout podmínky na stadionech zase o výrazný kus dopředu a ke spokojenosti všech fanoušků. Už nyní je vliv SLO na stadionech znát a s finanční a edukativní podporou ze strany LFA povede ještě k větší spokojenosti všech zainteresovaných subjektů,“ řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

Právě finanční podpora ze strany LFA hraje výraznou roli a je kruciální součásti konceptu. Na Projekt SLO 2023 nově půjdou finance právě z rozpočtu LFA. Do podpory v rámci této sezony bude zapojen také projekt UEFA FansEurope.

Lídrem celého projektu bude LFA, která bude s SLO jednotlivých klubů pravidelně komunikovat a konzultovat celý proces. Ze strany LFA tak jde o další potvrzení snahy kultivovat prostředí na stadionech a zvýšit důležitosti pozice SLO. Už v loňském roce na poli LFA vznikla pracovní skupina, které se právě SLO největších českých klubů účastní. Dále byla do Ceny Lukáše Přibyla zakomponována vedlejší kategorie, která oceňuje kluby, jež se nejlépe starají o fanoušky hostů.

SUPPORTER LIAISON OFFICERS (SLO), neboli kontaktní osoby pro fanoušky, jsou osoby, které mostem mezi fanoušky a klubem a mají pomáhat zlepšit dialog mezi oběma stranami. SLO informují fanoušky o příslušných rozhodnutích učiněných vedením klubu a druhým směrem komunikují názory fanoušků vedení klubu. Zároveň zprostředkovávají i komunikaci s dalšími aktéry zapojenými do organizace fotbalových zápasů. (Detailní informace o pozici SLO v odkaze zde.