středa 23.08.2023

Zahájení výběrového řízení na audiovizuální práva pro F:L a F:NL

Zahájení výběrového řízení na audiovizuální práva pro F:L a F:NL

středa 23.08.2023
Ligová fotbalová asociace vyhlašuje výběrové řízení na vybraná audiovizuální práva pro FORTUNA:LIGU a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU pro následujících pět sezon, počínaje ročníkem 2024/25 a konče ročníkem 2028/29.

Ligová fotbalová asociace by tímto způsobem chtěla oslovit subjekty, ať už přímo z České republiky, či ze zahraničí, a žádá je o případné vyjádření zájmu. Výběr partnerů pro poskytnutí audiovizuálních práv je v současné chvíli rozdělen do tří samostatných soutěží. 

V první mohou zájemci usilovat o práva na televizní vysílání první ligy, tedy FORTUNA:LIGY, pro území České republiky a Slovenska. Ve druhé mohou zájemci usilovat o práva na televizní vysílání druhé ligy, tedy FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, pro území České republiky. Ve třetí pak mohou zájemci usilovat o práva pro streaming utkání první ligy, tedy FORTUNA:LIGY, pro účely kurzového sázení na území České republiky. Ostatní audiovizuální práva pro F:L a F:NL, včetně práv na vysílání soutěží v zahraničí, hodlá LFA soutěžit v průběhu podzimu roku 2023.

Všechny soutěže jsou otevřené co nejširšímu okruhu potenciálních zájemců. Soutěže o práva na televizní vysílání tak jsou otevřeny jak licencovaným vysílatelům, tak i zprostředkovatelským a mediálním agenturám, soutěže o práva pro streaming pro účely kurzového sázení se pak mohou účastnit jak držitelé licence na provozování hazardních her, tak rovněž i mediální a zprostředkovatelské agentury.

Jediným hodnotícím kritériem pro všechny soutěže je nabízená cena. Soutěže jsou koncipovány jako dvoukolové s právem LFA soutěž ukončit už po prvním kole, pokud budou nabídky už v prvním kole zcela vyhovující.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 25. září 2023. Pro případné druhé kolo soutěže se předpokládá lhůta pro podání nabídek v délce 10 dní.

Soutěž o práva na televizní vysílání FORTUNA:LIGY je rozdělena do tří části A/B/C následujícím způsobem:

  1. vysílání všech osmi zápasů v daném kole;
  2. vysílání čtyř zápasů daného kola, které si vysílatel vybere dle svého uvážení;
  3. vysílání zbývajících čtyř zápasů daného kola.

V rámci vyhodnocení soutěže pak bude vybrána buďto varianta A) nebo varianty B) a C). V obou případech bude zajištěno odvysílání všech osmi utkání z každého kola v odpovídající kvalitě s navýšením počtu kamer. Vysílatel bude povinen zajistit u všech utkání systém VAR včetně technologie tzv. kalibrované čáry pro posouzení ofsajdových situací. 

Soutěž o práva na televizní vysílání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je vypsána tak, že předmětem smlouvy bude právo (a závazek) vysílat nejméně jedno utkání druhé ligy v TV kvalitě a právo k TV vysílání dalších utkání. Vedle toho bude mít vítězný zájemce právo pořizovat streamingové přenosy zápasů druhé ligy (nikoliv však pro účely kurzového sázení) – pokud toto právo nevyužije, zůstává toto právo LFA.

Soutěž o práva na streaming FORTUNA:LIGY pro účely kurzového sázení je koncipována tak, že zájemci jsou vyzváni k podání nabídek ve dvou variantách, a to 

  1. získání exkluzivních práv v rozsahu streamingu pro účely kurzového sázení na území České republiky, 
  2. získání neexkluzivních práv v rozsahu streamingu pro účely kurzového sázení na území České republiky.

Soutěžní podmínky pro jednotlivé soutěže jsou k dispozici na www.lfafotbal.cz/tendr Závazné vzory návrhů smluv pro jednotlivé soutěže pak obdrží každý zájemce, který uzavře s LFA Smlouvu o ochraně důvěrných informací, jejíž vzor je rovněž k dispozici na výše uvedeném odkazu.

LFA nebude až do ukončení soutěží jejich průběh komentovat ani poskytovat médiím žádná další vyjádření. 

Související dokumenty

Soutěž o práva na televizní vysílání FORTUNA:LIGY

Soutěž o práva na televizní vysílání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

Soutěž o práva na streaming FORTUNA:LIGY pro účely kurzového sázení