čtvrtek 24.11.2022

DK při trestu pro Spartu zohlednila opatření činěná klubem

DK při trestu pro Spartu zohlednila opatření činěná klubem

čtvrtek 24.11.2022
Disciplinární komise na svém posledním řádném zasedání v roce 2022 projednala mimo jiné i případ použití pyrotechniky sparťanských fanoušků při dohrávaném ligovém utkání proti Slovácku.

Komentář předsedy DK LFA p. Richarda Bačka:

„Disciplinární komise LFA rozhodla po důkladném prošetření všech materiálů a vyslechnutí zástupců klubu o trestu podmíněného uzavření sektorů „kotle“ sparťanských fanoušků, který jednoznačně cílí primárně na potrestání těch, kteří jsou za tuto situaci odpovědni. Vedle toho při stanovení výše peněžité pokuty i podmíněného charakteru uzavření sektoru výrazně zohlednila Disciplinární komise všechna opatření, která sparťanský klub dlouhodobě činí.

Klub AC Sparta Praha dlouhodobě dokládá Disciplinární komisi LFA svoji činnost v oblasti bezpečnostního zajištění svých domácích i venkovních utkání. Z předložených důkazů vyplývá, že Sparta vynakládá velké úsilí a také finanční prostředky k tomu, aby disponovala komplexním souborem opatření, která mají za cíl zvyšování bezpečnosti na stadionu, a že se jedná o širokou škálu preventivních i represivních opatření a postupů, jejichž cílem je boj proti patologickým jevům na tribunách.

Klub AC Sparta Praha doložil mimo jiné, že před zápasy komunikuje přímo k fanouškům na Letné, jaké nevhodné projevy jsou dle návštěvního řádu zakázané a jakým postihům se fanoušci v takových případech vystavují. Jednání klubu směrem k fanouškům lze proto v dlouhodobém horizontu označit za aktivní, předvídatelné, strukturované a zodpovědné. Trest udělený Disciplinární komisí LFA vždy reflektuje opatření klubu směřující k bezpečnostnímu zajištění utkání, a to i v kontextu dlouhodobé bezpečnostní strategie klubu a jeho přístupu v oblasti boje proti neakceptovatelným projevům fanoušků na stadionech. Nejinak je tomu i v tomto případě, kdy Sparta čelila při utkání se Slováckem chování části fanoušků, které mělo jednoznačně vysoce negativní vliv na průběh utkání. Ze strany Disciplinární komise LFA považujeme za důležité zohlednit, že klubem přijatá opatření mají zřetelnou ambici vymezit se proti neakceptovatelnému chování na stadionech a přispět ke zvýšení bezpečnosti. Efekt těchto opatření je patrný na jinak nezávadném chování drtivé většiny fanoušků, která se také mimo jiné proti chování „kotle“ vymezila.“


Dokumenty