středa 09.11.2022

Prohlášení Ligové fotbalové asociace k projektu VAR

Prohlášení Ligové fotbalové asociace k projektu VAR

středa 09.11.2022
Ligová fotbalová asociace reaguje na informace, které se v posledních dnech objevily na veřejnosti a v médiích v souvislosti s FORTUNA:LIGOU a projektem VAR (videorozhodčí).

LFA podepsala s FIFA a IFAB smlouvu o přistoupení k projektu VAR 8. listopadu 2016 a v únoru 2020 se pak k účasti na projektu přihlásila i Fotbalová asociace České republiky a v květnu následujícího roku došlo k uzavření Memoranda o spolupráci na projektu VAR mezi FAČR a LFA, kde byly přesně stanoveny kompetence jednotlivých stran.

Z tohoto dokumentu mimo jiné jednoznačně vyplývá, že FAČR je odpovědná za výchovu a vzdělávání rozhodčích předepsaným způsobem ze strany FIFA a IFAB, tak, aby byli všichni rozhodčí na nominační listině řádně proškoleni.

LFA se v tomto projektu podílí na nákladech k zajištění přenosových vozů a zajišťuje pro potřeby projektu potřebnou techniku (pronájem vozů včetně obsluhy, zajištění signálu z TV kamer).

Je nutné z naší strany podotknout, že Výkonný výbor FAČR od samotného počátku projektu v ČR vždy jmenoval instruktora videorozhodčích a LFA do jeho jmenování, způsobu práce a implementace Protokolu VAR od IFAB nikdy nijak nezasahovala. Nastaveni interních vazeb mezi Instruktorem videorozhodčích a Komisí rozhodčích je zcela interní záležitostí FAČR.

LFA jednoznačně podporuje pokračování projektu VAR a je v rámci zajištění technické podpory připravena poskytnout maximální součinnost.