pátek 17.12.2021

Prohlášení LFA

Prohlášení LFA

pátek 17.12.2021
Ligová fotbalová asociace se důrazně ohrazuje proti manipulativním mediálním výstupům, které se týkají ukončení soutěžního ročníku 2019/20 profesionálních soutěží. Z přehledu faktů a událostí jasně vyplývá, že se LFA nedopustila jednání v rozporu s platnými řády. Vedení Ligové fotbalové asociace po celou dobu činilo maximum pro dokončení soutěžního ročníku 2019/20 na sportovním poli. A to především z toho pohledu, aby nebyl zvýhodněn či naopak znevýhodněn žádný z členských klubů LFA. Ligová fotbalová asociace zároveň vnímá závažnost informací publikovaných v médiích a její orgány jsou připraveny poskytnout plnou součinnost a podporu při prověřování možných disciplinárních přečinů. LFA nebude dále komentovat jednotlivé přepisy telefonních rozhovorů z policejních spisů.

Je nutné zdůraznit, že v podmínkách celostátního lockdownu se v průběhu pandemie COVID-19 v ČR jednalo o zcela bezprecedentní situaci. Předpisy nebyly připraveny na okolnosti nedokončení soutěžního ročníku z důvodu zásahu vyšší moci, které nikdy předtím nenastaly.

Přesto vedení LFA a Ligový výbor na svých zasedáních a dále v komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví či později také s NSA a orgány veřejné moci vyvíjelo maximální úsilí pro dohrání sezóny 2019/20. To vedlo v květnu 2020 k restartu obou nejvyšších soutěží.

I přes karanténní opatření v týmech Třince či následně Karviné se uplatnily postupy, jak v souladu s platnými předpisy upravit termínové listiny a prodloužit soutěžní ročník pro dokončení soutěžního ročníku 2019/20 sportovní cestou.

Změna Rozpisu soutěží proběhla v souladu s platným soutěžním řádem FAČR a veškeré změny odhlasovaly profesionální kluby na Ligovém grémiu 12.5. 2020 a následně 17.7. 2020. Kontumace utkání z důvodu covidu by byly v rozporu s Rozpisem soutěže a nemohly být uplatněny.

Již 12.5.2020 bylo přitom odsouhlaseno a potvrzeno, že v případě, kdy by nebylo možné dokončit jednu ze soutěží, není možné, aby se konala barážová utkání a byla stanovena pravidla pro řešení takové situace.

Důležitý je i fakt, že 17.7. 2020 profesionální kluby odhlasovaly drtivou většinou hlasů, včetně FK Dukla Praha zrušení baráže 2019/20, pro ročník 2020/21 rozšíření I. ligy na 18 a snížení počtu účastníků II. ligy na 14, systém postupů a sestupů v ročníku 2019/20 podle situací, které mohly nastat (II. liga již byla dohrána):

a) dohraje se I. liga – sestupuje poslední, postupují první tři ze II. Ligy

b) nedohraje se I. liga – nesestupuje nikdo, postoupí první a soutěž bude doplněna na 18 podle příslušného ustanovení Soutěžního řádu.

Vzhledem k termínovým posunům pro odehrání všech předepsaných utkání bylo nutné zrušit baráž o postup do F:L, neboť datum 2. srpna 2020 bylo s ohledem na mezinárodní kalendář stanoveno jako nejzazší možný den pro dokončení sezóny.