čtvrtek 26.08.2021

Silný bez trestu, pokuty pro Líšeň i Zbrojovku

Silný bez trestu, pokuty pro Líšeň i Zbrojovku

čtvrtek 26.08.2021
Disciplinární komise LFA na svém dnešním zasedání mimo jiné projednávala události utkání 5.kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi SK Líšeň 2019 a FC Zbrojovka Brno. Domácí klub z Líšně obdržel za nezvládnutou pořadatelskou službu pokutu 150 tisíc korun, hostující Zbrojovka potom za chování svých fanoušků byla potrestána pokutou 70 tisíc korun. Vyloučený hráč Líšně Jan Silný byl omilostněn a v nejbližším ligovém utkání může hrát.

Komentář předsedy DK LFA p. Richarda Bačka k případu Jana Silného

„Disciplinární komise LFA nezpochybňuje rozhodnutí rozhodčího učiněné při utkání, osobní trest pro hráče v utkání byl udělen podle Pravidel fotbalu. Rozhodčí v daném okamžiku posoudil naplnění formálních znaků porušení Pravidel fotbalu ze strany hráče Silného a neměl čas k posouzení dalších aspektů hráčova jednání v kontextu možného spáchání disciplinárního přečinu.

Disciplinární komise LFA po posouzení všech dostupných videozáznamů dospěla k závěru, že hráč svým jednáním odvracel útok a bránil zdraví člena pořadatelské služby, které bylo bezprostředně ohroženo zcela nepřijatelným chováním diváka, který vnikl na hrací plochu. Hráč Silný odvrátil tento útok v mezích nutné obrany za použití ryze obranných úkonů, které neměly útočný ani mstivý či podobný charakter. Analogicky jako v trestním či přestupkovém právu proto DK LFA shledala, že jednání hráče nenaplnilo materiální znaky disciplinárního přečinu, a nemá tedy charakter přestupku. Z těchto důvodů Disciplinární komise ve zcela výjimečném případě rozhodla o zastavení disciplinárního řízení s hráčem Janem Silným a hráč může nastoupit v nejbližším soutěžním utkání.“

Komentář předsedy DK LFA p. Richarda Bačka k utkání SK Líšeň 2019 - FC Zbrojovka Brno

„Disciplinární komise LFA shledala zásadní podcenění situace a fatální pochybení pořádajícího klubu nejen v průběhu utkání, ale už v přípravě na samotný zápas. Po přezkoumání všech materiálů a vyslechnutí obou klubů došla Disciplinární komise k závěru, že sektor pro hostující fanoušky byl nedostatečně zabezpečen a reakce členů pořadatelské služby nebyla adekvátní stupni rizikovosti brněnského derby. Pořádající klub současně nezabránil fyzickému napadení členů pořadatelské služby a Disciplinární komise udělila klubu SK Líšeň 2019 peněžitou pokutu ve výši 150 tisíc korun.

Trest pro Zbrojovku ve výši 70 tisíc korun vychází především ze skutečnosti, že vstupenky do sektoru hostů distribuoval a jejich držitele tedy určoval sám hostující klub. Fanoušci vběhnuvší na hrací plochu se kromě samotného vniknutí dopustili také násilného napadení členů pořadatelské služby. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se podařilo oba dotyčné fanoušky ztotožnit a lze očekávat, že se budou v nejbližší době zodpovídat orgánům činným v trestním řízení.“

Disciplinární komise dále rozhodla o trestech pro další kluby a vyloučené hráče Divíška ze Slovácka (2 utkání) a Chlumeckého z Teplic a Ndefeho z Ostravy, kteří si své jednozápasové tresty odpykali již v tomto týdnu v utkáních MOL Cupu.


Dokumenty