čtvrtek 15.07.2021

Počet diváků na stadionech bude i nadále regulovaný

Počet diváků na stadionech bude i nadále regulovaný

čtvrtek 15.07.2021
Ligová fotbalová asociace před blížícím se startem ligových soutěží informovala kluby o maximálních počtech diváků, které mohou navštívit utkání FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. LFA v tomto směru vychází z Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje počty účastníků na hromadných akcích.

Na rozdíl od minulé sezóny nejsou pro jednotlivé akce vydávána zvláštní pravidla a organizace utkání včetně stanovení maximálního počtu diváků na fotbalových stadionech a dalších podmínek jejich účasti se řídí všeobecně platnými Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Utkání nejvyšších fotbalových soutěží tak může navštívit až 5000 diváků. U stadionů s větší kapacitou, konkrétně pak s kapacitou nad 10000 diváků, pak může být tento počet diváků navýšen až na 50 % kapacity sedících diváků daného stadionu s tím, že v takovém případě musí být diváci usazeni tak, že mezi nimi bude ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Všichni diváci musí po dobu pobytu na stadionu mít nasazený respirátor a před vstupem se budou prokazovat dokladem o bezinfekčnosti, kterým může být PCR test ne starší než 7 dní, antigenní test ne starší než 72 hodin, doklad o prodělání nemoci COVID-19 v období předchozích 180 dní či certifikát o dokončení očkování nejméně před 14 dny.