středa 13.01.2021

Prohlášení profesionálních klubů směrem k výzkumu NSA

Prohlášení profesionálních klubů směrem k výzkumu NSA

středa 13.01.2021
Profesionální kluby LFA se kategoricky ohrazují proti prezentovaným výsledkům průzkumu Národní sportovní agentury (NSA), který podle našeho přesvědčení hrubě neodráží reálné postavení fotbalu v české společnosti.

Průzkum byl proveden a vyhodnocen velmi neprofesionálně, což potvrzuje i fakt, že se od interpretace jeho výsledku distancují i agentury, které se na sběru dat podílely a které uvádí NSA jako autory.

Stejně tak jsou výsledky tohoto průzkumu nejenom v zásadním rozporu s celou řadou ukazatelů, které dlouhodobě sleduje jak LFA, tak i domácí a mezinárodní televizní společnosti nebo mezinárodní fotbalové organizace FIFA a UEFA, ale v některých případech i se zdravým rozumem.

Fotbal je globálně jednoznačně nejpopulárnějším sportem, a i v České republice má největší členskou základnu čítající zhruba 340 tisíc členů. Fotbalové televizní přenosy jsou zároveň nejsledovanějšími pořady na českých obrazovkách, a to nejenom v případě mezinárodních akcí typu mistrovství světa nebo Evropy, ale i v případě nejvyšší domácí soutěže Fortuna ligy. V neposlední řadě má Fortuna liga nejvyšší průměrnou návštěvnost ze všech sportů zmíněných v průzkumu.

Šokující je také zjištění, že takto neprofesionálně získaná data by měla sloužit jako podklad pro přidělování národních dotací a zásadně tak ovlivnit budoucnost a rozvoj nejpopulárnějšího sportu v ČR.

Ligová fotbalová asociace proto vyzývá NSA, aby nechala přezkoumat výsledky uvedeného průzkumu nezávislou a profesionální agenturou a jasně definovala účel a využití takového průzkumu. Odmítáme také, aby takto provedený průzkum ovlivňoval výši dotací pro všechny sporty v České republice. LFA proto očekává, že s ní NSA neprodleně zahájí jednání o dalším postupu.