čtvrtek 19.11.2020

Disciplinární řízení s Opavou zastaveno

Disciplinární řízení s Opavou zastaveno

čtvrtek 19.11.2020
Disciplinární komise LFA zastavila řízení s klubem Slezský FC Opava pro možný disciplinární přečin Narušení regulérnosti soutěže či utkání podle DŘ FAČR, v souvislosti s utkáním FORTUNA:LIGY mezi Slezským FC Opava a SK Sigma Olomouc, které mělo být sehráno dne 23. 7. 2020 v Opavě, a utkáním FORTUNA:LIGY mezi FK Teplice a Slezským FC Opava, které mělo být sehráno dne 26. 7. 2020 v Teplicích.

Komentář předsedy DK LFA p. Richarda Bačka:

„Důvodem zahájení disciplinárního řízení bylo vážné podezření ohledně postupu klubu v případě hráče, u nějž byl prokázaný pozitivní test na onemocnění COVID-19. V průběhu disciplinárního řízení došlo nicméně k upřesnění a dovysvětlení původní znepokojivé informace. Klub předložil a doložil informace o svém postupu v daném případě. Dotazované orgány veřejné moci poskytly na opakované žádosti ze strany LFA upřesnění původní informace, která vedla k vážnému podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, a to v rozsahu, jaký umožňují předpisy na ochranu osobních údajů. Z důkazů, které se podařilo Disciplinární komisi v průběhu řízení shromáždit, nebylo prokázáno, že by klub vědomě umožnil hráči pokračovat v tréninkové činnosti poté, kdy se u něho projevily příznaky onemocnění COVID-19, nebo, že by došlo k uvedení vědomě nepravdivých informací o průběhu onemocnění hráče. Z těchto důvodů Disciplinární komise LFA neshledala, že by mělo ze strany klubu dojít ke spáchání tohoto disciplinárního přečinu.

Disciplinární komise LFA bude i nadále bedlivě sledovat postupy klubů a chování osob zúčastněných na utkání s ohledem na dodržování preventivních pravidel stanovených Ligovou fotbalovou asociací ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a orgány ochrany veřejného zdraví. Podle novely DŘ FAČR z 1. 9. 2020 může být již samotné porušení těchto pravidel shledáno jako disciplinární přečin s důsledky obsaženými v příslušných ustanoveních Disciplinárního řádu.“


Dokumenty