pátek 25.09.2020

Ligová fotbalová asociace vydala novou verzi Protokolu opatření

Ligová fotbalová asociace vydala novou verzi Protokolu opatření

pátek 25.09.2020
Ministerstvo zdravotnictví v reakci na zvyšující se počty nakažených COVID-19 v Česku zavedlo nová mimořádná opatření, na základě kterých je počínaje 24. září omezen počet diváků na sportovních akcích. V této souvislosti zareagovala Ligová fotbalová asociace a přepracovala Protokol opatření, kterým se musí řídit profesionální kluby v rámci tréninkového procesu i organizaci soutěžních utkání.

Počínaje pátým ligovým kolem se v souladu s aktuálním Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví znovu zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, a to jak pro aktéry utkání v kabinách či jiných útrobách stadionu tak pro diváky ve vnitřních prostorech stadionu (toalety, VIP prostory). Nad rámec Protokolu LFA je samozřejmě nezbytné sledovat i opatření místně příslušných hygienických stanic, neboť v řadě krajů (Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Zlínský kraj) byla stanovena povinnost nosit tyto ochranné prostředky na hromadných akcích i ve venkovních prostorách – tedy v prostoru celého stadionu. Aktuální stav těchto opatření můžete kontrolovat zde.

Podle aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví může od následujícího víkendu ligové utkání navštívit nanejvýš dva tisíce diváků, kteří musejí být rozděleni nejméně do dvou sektorů. Každý takový sektor musí mít svůj vlastní vstup a zázemí, aby nemohlo docházet k vzájemnému kontaktu většího počtu osob a může být naplněn maximálně 1000 diváky. Současně se důrazně doporučuje, aby domácí klub dle logistických možností svého stadionu rozdělil návštěvníky do více sektorů.

Do celkové návštěvy 2000 návštěvníků se nepočítají osoby, které se podílejí na organizaci utkání a jsou odděleny od diváků. Kromě samotných hráčů, rozhodčích a členů realizačních týmů do této skupiny dle Protokolu opatření spadají všechny osoby pohybující se u hrací plochy jako např. pořadatelé stojící u hrací plochy, podavači míčů, zdravotníci nebo údržbáři trávníků apod.

Není možné využít na stadionu tribuny na stání a každý návštěvník musí mít své místo k sezení.

Vzhledem k výraznému omezení celkové kapacity se Ligová fotbalová asociace rozhodla zrušit povinnost uvolnit hostujícímu klubu vstupenky pro jeho fanoušky. Hostující sektor samozřejmě otevřen být může, pokud dojde k dohodě obou klubů.

Oproti předchozí verzi protokolu tak došlo k několika zásadním změnám:

  • Povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách stadionu (v řadě krajů platí tato povinnost i ve venkovních prostorách)
  • Omezení celkové kapacity stadionu na 2000 osob rozdělených do oddělených sektorů s vlastním vstupem o maximální kapacitě do 1000 osob
  • Do těchto počtů se nezapočítávají osoby, které se podílejí na samotném utkání a jeho organizaci, pokud jsou odděleni od diváků (hráči, realizační týmy, pořadatelé mimo sektory, zástupci TV apod.)
  • Nelze využít sektory k stání
  • Neplatí povinnost domácího klubu poskytnout soupeři vstupenky do sektoru hostů – lze nadále na základě vzájemné dohody obou klubů


Dokumenty