pondělí 20.01.2020

Rozvoj role SLO v českých klubech bude pokračovat i po konci projektu LIAISE

Rozvoj role SLO v českých klubech bude pokračovat i po konci projektu LIAISE

pondělí 20.01.2020
V polovině prosince loňského roku se v Praze uskutečnil už třetí workshop pro české SLO (supporter liaison officer), tedy kontaktní osoby, které mají působit jako prostředníci mezi fotbalovými kluby a jejich fanoušky. Při této akci byly zároveň prezentovány výstupy mezinárodního projektu LIAISE zaměřené na budoucí rozvoj této potřebné role.

Workshopu konaného 12. prosince 2019, tentokrát na stadionu pražské Sparty, se zúčastnil i Stuart Dykes z organizace SD Europe, kterou UEFA pověřila mezinárodní koordinací SLO. Aktivitu LFA hodnotil kladně: „Jsem rád, že se workshopu aktivně zúčastnili zástupci většiny prvoligových klubů. Před dvěma lety jsem tady byl na prvním workshopu a je vidět, že zde mezitím, i díky zapojení LFA do projektu LIAISE, došlo k pozitivnímu posunu a SLO se v českých klubech postupně začínají etablovat, i když zatím ne ve všech. Nejde jen o to, že tak kluby plní jednu ze svých licenčních povinností, ale že tím dělají něco navíc pro své fanoušky. Rádi tomu budeme nápomocni i v budoucnu.“

Projekt LIAISE, iniciovaný organizací SD Europe, byl realizovaný v rámci programu Evropské Unie Erasmus+ a spolufinancovaný ze zdrojů UEFA. Spolu s českou Ligovou fotbalovou asociací byly do projektu LIAISE zapojeny fotbalové a ligové asociace z Bulharska, Portugalska, Francie, Švédska a Polska, ale i národní a celoevropské fanouškovské organizace. Jednalo se o vzdělávací a výměnný program se zaměřením na integrovaný přístup k řešení bezpečnosti při fotbalových zápasech a zejména na roli SLO.

„Během dvou let trvání projektu jsme celkem sedmkrát mohli vyrazit na stáže a workshopy do zahraničí a čtyřikrát jsme hostili zahraniční hosty u nás. Díky tomu jsme mohli načerpat řadu poznatků, které můžeme využít při našich budoucích plánech,“ shrnul jeden z koordinátorů projektu Tomáš Čarnogurský.


Jedním z výstupů projektu LIAISE, na němž se podíleli zahraniční experti, kteří také měli možnost poznat realitu na tribunách českých fotbalových stadionů, je i „Národní akční plán“. Jde o seznam sedmnácti doporučení, na jaké konkrétní kroky by se relevantní aktéři z fotbalové i veřejné sféry měli v příštích letech zaměřit, aby mohlo dojít k vyšší profesionalizaci činnosti SLO, ale i k celkovému zlepšení komunikace s fanoušky a jejich většímu zapojení do řešení problémů.

Vybrané body z Národního akčního plánu byly prezentovány i při několikadenním školení pro bezpečnostní pracovníky, které probíhalo 7.-9. ledna 2020 v Praze v rámci mezinárodního projektu iniciovaného příslušnými orgány Rady Evropy a Evropské unie. Organizátorem byl policejní Národní fotbalový informační bod, do jehož gesce spadá právě problematika bezpečnosti při fotbalových utkáních, včetně těch mezinárodních. Účastníci z řad příslušníků Policie ČR, bezpečnostních agentur a klubových bezpečnostních manažerů se kromě mnoha dalších témat od zástupců českých i zahraničních SLO dozvěděli o jejich roli respektované v mezinárodním měřítku a jejich možném přínosu ve zlepšování komunikace mezi fanoušky a všemi ostatními aktéry.